ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมระบบการจัดการคุณภาพเครื่องวัดในห้องแล็บอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมระบบการจัดการคุณภาพเครื่องวัดในห้องแล็บอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจากบริษัท เมทเลอร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องสรีรวิทยา 2 ชั้น 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B 6) รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน เท่านั้น
 
ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมการอบอรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ธุรการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โทร.3248-9 ภายในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 มีอาหารกลางวันและอาหารว่างบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโปติกา โชติพงศ์ โทร. 3995

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/

TOP