ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขยายเวลารับสมัคร โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดอบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และอบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

โอกาสนี้จึงขอเชิญทายาทธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ประกอบอาชีพอื่นที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างเกราะคุ้มครองธุรกิจของท่านต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำธุรกิจเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการนี้เหมาะสำหรับ เถ้าแก่รุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นเถ้าแก่มืออาชีพ เราจะช่วยท่าน ดึงเอาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการที่ดีออกมาใช้ รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา ร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน
โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รับจำนวนจำกัดเพียง รุ่นละ 40 ท่าน เท่านั้น

รุ่นที่ 1 จัดอบรม ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 2 จัดอบรม ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

 

ผู้สนใจสอบถามข้อมูล ได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 075-673532 , 075-673509-10 โทรสาร 075-673518 อีเมล์ sgrissa@wu.ac.th เว็บไซต์ http://cas.wu.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://masterorg.wu.ac.th/file/cas-20121129-101615-7CjMz.pdf


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th

TOP