ขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2”