ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2”

สำนักวิชาการจัดการ (WMS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด "การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2" (The 2 nd National Conference on WMS Management Research) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ การบริหาร การจัดการที่มีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ในหัวข้อ “Green and Innovations Management” ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์และส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร 07-567-2201 โทรสาร 07-567-2202 E-mail : wms.walailak@gmail.com http://wms.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms.wu.ac.th

TOP