Location

0 7567 3000

ข่าวงานวิจัยเด่น

นักวิจัยม.วลัยลักษณ์ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 ช่วยเกษตรกรสวนส้มโอทับทิมสยาม เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดใช้สารเคมี

02/12/2565

362

นักวิจัยโรคพืชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ทำลายเชื้อก่อโรค ช่วยเกษตรกรสวนส้มโอทับทิมสยามนครศรีธรรมราช ด้านผู้บริหารกระทรวงอว.ชื่นชม สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดใช้สารเคมี

รศ.ดร.วาริน อินทนา นักวิจัยด้านโรคพืช ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมทีมนักวิจัยได้นำเสนอผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 ที่ได้นำไปใช้กับเกษตรกรกลุ่มส้มโอทับทิมสยาม กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ กลุ่มนาข้าว และกลุ่มไร่พริก ในพื้นที่ อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ต่อดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อม น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัด อว. ซึ่งเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.วาริน อินทนา กล่าวว่า ปัญหาของเกษตรกรคือขาดความยั่งยืนและความมั่นคง ตนจึงได้สร้างนวัตกรรมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและควบคุมโรคพืชได้ถึง 31 โรค และมีความปลอดภัยมาตรฐานระบบอินทรีย์ International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) โดยถ่ายทอดให้เกษตรกรที่หมู่บ้านแสงวิมาน อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มโอ พันธุ์ทับทิมสยาม ของ อ.ปากพนัง ซึ่งเดิมได้รับผลกระทบจากโรคพืชในส้มโอ ทำให้ต้นส้มโอยืนต้นตายและผลไม่ได้มาตรฐาน พร้อมกับเข้าไปสร้างศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ค้นพบโดย มวล. จนสามารถทำให้ปัจจุบันสวนส้มโอทับทิมสยามแสงวิมานได้ผลผลิตจากเดิม 1,500-2,000 ลูก/ไร่/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ลูก/ไร่/ปี ที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมี ได้ 30,000 บาท/ไร่/ปี และมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่ 1.47 ล้านบาท/ปี เป็น 2.94 ล้านบาท/ปี หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 100% จากพื้นที่เพาะปลูกขนาด 14 ไร่

รศ.ดร.วาริน กล่าวต่อไปว่า ต่อมาได้จดทะเบียนบริษัทเพื่อรับอนุญาตใช้สิทธิจาก มวล. เป็นผู้จำหน่ายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 อย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ห้องบ่มเพาะผู้ประกอบการ โซน บี อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. โดยปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ 6.1 ล้านบาท/ปี และขณะนี้มีลูกค้าจาก 5 ประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น ให้ความสนใจเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009

ด้าน ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และ อว. มีหน้าที่เอาองค์ความรู้จากนักวิจัยไปแก้ปัญหาให้เกษตรกร เพื่อทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตนขอชื่นชมนักวิจัยที่ได้ค้นพบ “เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009” ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช-ทำลายเชื้อก่อโรค และนำไปช่วยเกษตรกรสวนส้มโอทับทิมสยามนครศรีธรรมราช จนสามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดใช้สารเคมี ซึ่งเป็นผลงานที่ทำกับสวนส้มโอแห่งนี้อย่างชัดเจนว่า ทั้งนี้งานวิจัยไม่เพียงแต่จะแก้ปัญหา แต่ยังเพิ่มรายได้และลดการใช้สารเคมีตามนโยบายเศรษฐกิจบีซีจี (BGC Economy Model) ของ อว. ตนขอชื่นชมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ว่าเป็นโซ่ข้อกลางในการประสานนักวิจัยให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง