มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมไว้อาลัย "ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต" ศิลปินแห่งชาติ