ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมไว้อาลัย "ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต" ศิลปินแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง (ดนตรีไทย) ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพฯ
 
ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ถือเป็นครูปูชนียบุคคลท่านหนึ่ง ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท่านได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีไทยและร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนการให้ความรู้ด้านดนตรีไทยโดยเฉพาะการขับร้องเพลงไทยเดิม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ และเรื่อยมาจนถึง ปี ๒๕๕๓ และหลังจากท่านป่วย ท่านยังให้ความอนุเคราะห์กับการจัดประกวดดนตรีไทยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่เรื่อยมา โดยส่งตัวแทนมาร่วมตัดสินการประกวดดนตรีไทยอย่างต่อเนื่อง
 
ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช มาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๓ เนื่องมาจากเส้นโลหิตในสมองแตก และท่านได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้วิญญาณของครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP