ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ ดังนี้
1. นายอรรถพล ศรีประดิษฐ์
2. นายรุสมาดี สะบูดิง

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ)
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 14 ธันวาคม 2555

เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ 24 ธันวาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรรัตน์ โทร. 0 7567 2005-6


TOP