ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ และพนักงานธูรการ คลินิกกายภาพบำบัด