ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.นครศรีฯ จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา