ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.นครศรีฯ จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ม.วลัยลักษณ์ โดย หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 100 คน ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
1. เกษตรกร อ.พรหมคีรี ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการ อ.พรหมคีรี
2. เกษตรกร อ.นบพิตำ ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.นบพิตำ และ
3. เกษตรกร อ.ท่าศาลา ณ อาคารคอมพิวเตอร์ ม.วลัยลักษณ์

การถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับโรคพืชชนิดต่างๆ และวิธีการป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า มีการสาธิตวิธีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยทีมผู้ช่วยวิจัย หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมทั้งรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกลับไปทดลองใช้กับพืชในสวนของตนเองด้วย

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจรับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสอบถามได้ที่คลินิกเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-673503, 075-673540, 075-673541


TOP