ข่าวเด่น

ผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ม.วลัยลักษณ์ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน

วันนี้ (20 มี.ค.’66) ที่ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารอำนวยการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อร่วมบูรณาการการทำงานระหว่างภาควิชาการและผู้มีทักษะด้านการปฏิบัติงานร่วมกัน

โอกาสนี้  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวว่า มวล.รู้สึกยินดีและขอบคุณผู้ว่าฯและคณะผู้บริหารจังหวัดที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัย  ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้เกิดขึ้นจากการความต้องการของพี่น้องประชาชนในจ.นครศรีรรมราช ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 กำลังจะมีอายุครบ 31 ปี ซึ่งในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น ทั้งการปฏิรูปการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ นำกรอบ UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอน ปัจจุบันมีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรองแล้วกว่า 591 คน มากที่สุดในประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 150 ห้อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเป็น Digital Lab มีระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการตกออกของนศ.เหลือเพียง 0.07 % เท่านั้น และในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มวล.มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนศ.ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขณะที่ภาพรวมของประเทศมีจำนวนที่ลดลง

ด้านการวิจัย มวล.ได้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแนวหน้าของโลก จากเดิมในปี 2559 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 159 บทความ ขณะที่ปีที่ผ่านมาจำนวนบทความตีพิมพ์นานาชาติ มีจำนวน 740 บทความ เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 5 เท่า เป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scopus Q1,Q2 กว่า 90% อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน และนักวิจัยของม.วลัยลักษณ์

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาสถานที่ต่างๆ เช่น การปรับปรุงสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน การสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สร้างหอชมฟ้าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองคอน ตลาดนัดBota Market ฯลฯ  การปรับปรุงการถนนทางเข้าและถนนรายรอบมหาวิทยาลัย และโครงการสำคัญคือการสร้างศูนย์การแพทย์ฯ ขนาด 750 เตียง ปัจจุบันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วขนาด 426 เตียง ในปีหน้าจะมีการเปิดตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชา ขนาด 114 เตียง รวมเป็น 540 เตียง คาดว่ามีผู้ใช้บริการประมาณ 3 แสนคนต่อปี

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า มวล. เป็น 1 ใน 14 สถาบันการศึกษาของจ.นครศรีธรรมราช ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งความภาคภูมิใจของชาวนครทุกคน ซึ่งการเข้าพบผู้บริหารครั้งนี้มีเพื่อร่วมบูรณาการการทำงานระหว่างภาควิชาการและผู้มีทักษะด้านการปฏิบัติงานร่วมกัน  โดยการประชุมครั้งนี้ผู้ว่าฯได้ร่วมหารือกันในหลายประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาหมู่บ้านยากจนเป็นหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Village) โดยการขยายผลน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ,การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับจากเมืองรองสู่เมืองหลัก ซึ่งมีเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยว 5 ล้านคน ตามสโลแกนมาน๊ะ มานคร มาหาศรัทธา

โครงการคนนคร วินัยจราจรร้อยเปอร์เซ็นต์ ,โครงการนครสะอาด สวยด้วยสองมือเรา ,โครงการนครถนนสวย คลองสวย ด้วยดอกไม้ ,โครงการจิตอาสาปลูกป่า 5 แสนต้น ,โครงการผู้ว่าชวนเดิน วิ่ง เช้าวันเสาร์เพื่อสร้างความสะอาดสวยงามแก่สถานที่ต่างๆ ,โครงการผู้ว่าฯ ชวนตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ ,โครงการผู้ว่าฯ ชวนเข้าวัดวันพระ ,โครงการคนนคร รวมใจสวมใส่ผ้าพื้นถิ่นเมืองนครฯ ,การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,โครงการขับเคลื่อนวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก กิจกรรมกองทุน 9 บาท ยกพระบรมธาตุสู่มรดกโลก และการเปิดให้มีการสั่งจองวัตถุมงคล รุ่นเลื่อนมรดกโลก ทรัพย์รุ่งเรือง เพื่อจัดหารายได้เข้าสู่กองทุนพระธาตุสู่มรดกโลก
ข่าวเด่น

TOP