ข่าวเด่น

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมอาเซียน ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน"

 
  
 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมอาเซียน ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน" ย้ำการศึกษาเป็นบันไดให้คนไทยพร้อมเข้าสู่อาเซียน ทั้งแนะคนไทยต้องเตรียมตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียนใน 4 ด้าน คือเปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง ภาษา ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคนไทยต้องมีความทะเยอทะยานเพื่อให้บรรลุจุดสูงสุดตามศักยภาพที่มี ที่สำคัญเด็กไทยต้องมึความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมอาเซียน ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน" โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดการปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวประวัติและผลงานของเลขาธิการสมาคมอาเซียน โดยมีคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยบุคลากรจากสถานศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เข้ารับฟังกว่า 300 คน
 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการศึกษา อาเซียนถือเป็นโอกาส แต่เป็นโอกาสของคนที่พร้อมที่จะแข่งขันโดยเฉพาะ 7สาขาอาชีพ (วิศวกร การสำรวจ สถาปนิก พยาบาล ทันตแพทย์ แพทย์ และนักบัญชี) ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในพื้นที่ของอาเซียน 10 ประเทศ จำนวนประชากรกว่า 600 ล้านคน ประเทศไทยเราพร้อมจะผลิตบุคคลที่ดีที่สุดไปขึ้นเวทีหรือยัง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสูง บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องสอนเด็กให้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ไม่ใช่ท่องจำแต่เพียงอย่างเดียว
 
ทั้งนี้ ดร.สุรินทร์ แนะคนไทยต้องเตรียมตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน 4 ด้าน 1. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีมอง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างที่หลากหลาย เช่น พร้อมต่อการย้ายถิ่นฐาน พร้อมร่วมมือหรืออยู่กับคนอื่นที่แตกต่าง เคารพคนอื่น และวิถีของคนอื่น 2. ภาษา ความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางของ AEC ในอนาคตผลประโยชน์ของประเทศต้องไปสู้ในต่างประเทศ จะนำเสนออะไรต้องไปขึ้นเวทีต่างประเทศ ต้องไปเติบโตนอกประเทศแล้วส่งกำไรกลับประเทศไทย เศรษฐกิจต้องมาจากข้างนอก ต้องพร้อมที่จะไปแข่งขันกับคนอื่น จะแข่งขันได้ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ ให้สื่อสารกับอาเซียนได้ ประเทศต้องเปิด คนไทยต้องพร้อม 3. ความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันและช่วยให้อยู่รอด ต้องเปิดตัวเอง ต้องสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ การศึกษาต้องเป็นวาระสำคัญสูงสุดของครอบครัว ต้องสร้างค่านิยมและแรงบันดาลใจให้เด็กตั้งแต่ต้น 4. คนไทยต้องมีความทะเยอทะยานในการที่จะให้ลูกหลานบรรลุจุดสูงสุดตามศักยภาพที่เขามี ทำอย่างไรให้พ่อแม่และผู้จัดการศึกษาตระหนักว่าถ้าทำได้คือความสำเร็จของสังคม เป็นปรัชญาการศึกษา เอาศักยภาพข้างในออกมา ไม่ยอมจำกัดจุดสุดยอดของลูก อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้
 
“ความฝันของคนอาเซียนตอนนี้คือ The ASEAN Community คนไทย คนนครศรีธรรมราช พร้อมหรือยัง” ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กล่าวในตอนท้าย
 
ประมวลภาพ

TOP