Location

0 7567 3000

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมตัดสินและมอบรางวัลพิเศษ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น” โครงการ YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ

อัพเดท : 23/03/2566

330

          วันที่ 4 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The 25th Young Scientist Competition: YSC 2023)  ร่วมเป็นกรรมการพิเศษ ตัดสินการประกวดรางวัลพิเศษ พร้อมมอบรางวัล  “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น” ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ประสานงาน คือ

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโครงงาน: ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัดธรรมชาติ (แบบพกพา)
ผู้พัฒนาโครงงาน: นางสาวมณีรัตน์ รงศ์ทอง, นางสาววิภาวรรณ โคตะเพชร, นางสาวพัชรี สารรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายชุมพล ชารีแสน, ณัฏฐนนท์ เกิดนุ่ม

          ทั้งนี้ โครงการ YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ จำนวน 64 ผลงาน จาก 9 สาขา ร่วมนำเสนอผลงาน และแข่งขัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://cas.wu.ac.th/archives/19669