ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2"