ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2"

สำนักวิชาการจัดการ (WMS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2" (WMS Management Research National Conference # 2) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ การบริหาร การจัดการที่มีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ในหัวข้อ “Green and Innovation Management” วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์และส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร 07-567-2201 โทรสาร 07-567-2202 E-mail : wms.walailak@gmail.com

TOP