ข่าวทั่วไป

ส่วนการเจ้าหน้าที่งดให้บริการวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2555

ด้วยส่วนการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาส่วนฯ นอกสถานที่ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2555 จึงของดให้บริการในวันดังกล่าว ทั้งนี้จะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 17 ธันวาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP