ข่าวทั่วไป

ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร ดังนี้
1. ร้านเสริมสวย จำนวน 1 ร้าน
2. ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ร้าน
3. ร้านซ่อมแซมเสื้อผ้า จำนวน 1 ร้าน
4. ตู้น้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 1 ร้าน
5. ร้านผลไม้ จำนวน 1 ร้าน
6. ร้านยำและของทอดต่าง ๆ จำนวน 1 ร้าน

สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและกำหนดยื่นคำร้องขอเข้าประกอบการในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร โทร. (075) 673732-6


TOP