ข่าวการศึกษา

นักศึกษา มวล.คว้ารางวัล Mr. University Nakorn Si Thummarat 2012

นายวีระพล แก้วเกื้อกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Mr. University Nakorn Si Thummarat 2012 ในงานเลี้ยงสังสรรค์กีฬาเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6 เมื่อค่ำวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาศิลป์ โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ตลอดปี 2556
 
การจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และประสานความร่วมมือในการพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยจัดครั้งแรกเมื่อปี 2551 ซึ่งมีองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแกนนำริเริ่มดำเนินการ และสถาบันต่างๆ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้ทางวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาศิลป์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และ ได้รับเกียรติจากนายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดการแข่งขัน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย แชร์บอลหญิง เปตอง กีฬาพื้นบ้าน งานเลี้ยงสังสรรค์ การประกวด Mr. & Miss University Nakorn Si Thummarat 2012 การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้นำนักศึกษา และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วม 10 แห่ง ประมาณ 500 คน และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในปี 2556

TOP