นักศึกษา มวล.คว้ารางวัล Mr. University Nakorn Si Thummarat 2012