ข่าวการศึกษา

WMS เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาเอก และปริญญาโท MBA , MM ประจำปีการศึกษา 2556

สำนักวิชาการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ บัดนี้ ถึง 31 มี.ค.56
และระดับปริญญาโท (MBA,MM) บัดนี้ ถึง 26 ก.พ. 56

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-2203, 0-7567-2208, 089-2904445 โทรสาร 0-7567-2482
2. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C. Tower ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3138, 0-7567-3139

หรือสมัคร online ได้ที่ : : http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mba.wu.ac.th

TOP