ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ ระบบไปรษณีย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

         ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการระบบไปรษณีย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดงานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ งานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  อาคาร A  ชั้น 3  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา    08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 100 บาท  ที่ส่วนการเงินและบัญชี  อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


ข่าวเด่น

TOP