ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม พบปะ ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน