ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานีตรวจวัดอากาศแก่ Prof Enayet, คณะสถาปัตยกรรม ประเทศบังคลาเทศ