ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานีตรวจวัดอากาศแก่ Prof Enayet, คณะสถาปัตยกรรม ประเทศบังคลาเทศศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี นางสาวศิริลักษณ์ ชุมเขียว และนายวิทยา ภีระ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ แก่ Prof. Enayet Kabir จากประเทศบังคลาเทศ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 10:30-16:30 น. ทาง Prof. Enayet Kabir เป็นศาสตราจารย์ของคณะสถาปัตยกรรม ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เน้น Green Energy เช่น Green Building

ประมวลภาพ

TOP