ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ วางแนวปะการังเทียมและ Maintenance CTD Sensor ณ เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะ ร่วมกับ บ้านรายา รีสอร์ทแอนด์สปา ทำโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปะการัง ณ อ่าวขอนแค เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยวางปะการังเทียมเพื่อเป็นที่ลงเกาะของตัวอ่อนปะการังและเป็นที่อยู่ แหล่งหลบซ่อนของปลาในแนวปะการังเพิ่มเติมจำนวน 5 ชุด, ติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวีดีโอบันทึกภาพใต้น้ำแบบต่อเนื่อง, เก็บข้อมูล HOBO Sensor วัดความเข้มของแสงและอุณหภูมิที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมาวิเคราะห์ผลพร้อมทั้ง maintenance CTD Sensor, สำรวจและถ่ายภาพใต้น้ำบริเวณรอบๆ แนวปะการังเทียมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของนิเวศปะการัง ในวันที่ 12-16 ธันวาคม 2555 ณ หาดขอนแค เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพ

TOP