ข่าวทั่วไป

แนะนำสินค้าอันทรงคุณค่า เหมาะเป็นของขวัญของฝากมอบให้บุคคลอันเป็นที่รักที่นับถือในช่วงปีใหม่

สมุดบันทึกลาย มะเส็งงูเล็ก เริงระบำตามเสียงหมาหอน"  ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พิเศษ!! สินค้ามีจำหน่ายแยกเล่ม 4 สี  และเป็นชุดเฉพาะที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เท่านั้น (ร้านอื่นจำหน่ายเฉพาะเป็นชุด สีเขียวและส้ม) รายละเอียดประกอบด้วยดังนี้
   - ร้อยกรองพระราชทานพร ปีฉลองสมเด็จพระพันวัสสาอัยยกาเจ้าครบ ๑๕๐ ปี เสด็จพระราชสมภพในปีจอ ปีนี้ปีมะเส็ง ส่งความสุข ๒๕๕๖

      ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์สีเทา


  - ข้อความ "สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงสืบสรรค์พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า" พิมพ์สีเทา
   - ตรา-ชื่อ-ที่อยู่มูลนิธิฯ
  1.สมุดบันทึกเล่มใหญ่(สีเขียว) 1 เล่ม ขนาด12.7 X 17.7 ซม.
  2.สมุดบันทึกเล่มเล็ก(สีเขียว)  1 เล่ม ขนาด  8.85 X12.7 ซม.


 สินค้าแยกเล่ม  รหัส N
1.8858663405258 สมุดบันทึกมะเส็ง (สีเขียว-เล่มเล็ก) ราคา  90   บาท 
2.8858663405296 สมุดบันทึกมะเส็ง (สีเขียว+เล่มใหญ่) ราคา  150 บาท
3.8858663405227 สมุดบันทึกมะเส็ง (สีชมพู-เล่มเล็ก)   ราคา  90   บาท
4.8858663405265 สมุดบันทึกมะเส็ง (สีชมพู-เล่มใหญ่)  ราคา  150 บาท 
5.8858663405234 สมุดบันทึกมะเส็ง (สีส้ม-เล่มเล็ก)      ราคา  90  บาท
6.8858663405272 สมุดบันทึกมะเส็ง (สีส้ม-เล่มใหญ่)    ราคา  150 บาท
7.8858663405241 สมุดบันทึกมะเส็ง (สีฟ้า-เล่มเล็ก)      ราคา  90  บาท
8.8858663405289  สมุดบันทึกมะเส็ง (สีฟ้า-เล่มใหญ่)    ราคา 150 บาทสินค้าเป็นชุด รหัส N

1.9789990070798 สมุดบันทึกมะเส็ง (สีเขียว+พร้อมกล่อง)  ราคา  240  บาท
2.9789990070804 สมุดบันทึกมะเส็ง (สีส้ม+พร้อมกล่อง)    ราคา  240   บาท

ติดต่อสั่งจองได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิยาลัยวลัยลักษณ์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ  คุณกนกวรรณ ส้มแป้น เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์   โทร.3648 – 50   
e-mail Kanokwan.SO@wu.ac.th


TOP