ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 17/2555 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 และวันที่ 17 กันยายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ
ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม

TOP