ข่าวเด่น

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ พบปะ สวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชนส่วนกลาง

  
  
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ คุณอรพินท์ ไชยพงศ์ หัวหน้าหน่วยประสานงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบปะสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนสายข่าวการศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความขอบคุณพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีตลอดมา
 
สำหรับหน่วยงานสื่อมวลชนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางไปขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์น ไนน์ ทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์ Thai pbs และสถานีวิทยุโทรทัศน์ Etv
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์กระปุกดอทคอม เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์ eduzones.com และเว็บไซต์ enn.co.th ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 
ประมวลภาพ

TOP