ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (เน้นกายภาพบำบัดในเด็ก)