ข่าวสุขภาพและกีฬา

ปิดให้บริการสระว่ายน้ำ

ด้วยเครื่องปั้มน้ำสระว่ายน้ำเสีย ทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการสระว่ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 24-25 ธันวาคม 2555

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

TOP