ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 7567 2005-6 (คุณอมรรัตน์)

TOP