ข่าวการศึกษา

ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์เข้ารับรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ(ททท.) โครงการ Gang Go Green รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียวอาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษายอดเยี่ยมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ(ททท.) ในการส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Gang Go Green "รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว" ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ นิตยสารท่องเที่ยว GO Live Paper Magazine จัดขึ้น
 
ตามที่ตัวแทนนักศึกษาทีม Crazy 5 WMS Tourism ได้เสนอโปรแกรมท่องเที่ยวผืนป่าฮาลาบาลา จ.ยะลา เข้าประกวดในโครงการดังกล่าว และที่ได้รับโอกาสในการเดินทางไปร่วมท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้หัวใจสีเขียวอย่างแท้จริง ที่ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ที่สุด ทีม Crazy 5 WMS Tourism สามารถคว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ โดยเป็นทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดได้รับตำแหน่งแชมป์เปี้ยน
 
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาตัวแทนนักศึกษาทีม Crazy 5 WMS Tourism ได้เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศและเงินรางวัล จากรองผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคเหนือ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ(ททท.) โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี และมีตัวแทนนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้าร่วม

ประมวลภาพ

TOP