ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์เข้ารับรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ(ททท.) โครงการ Gang Go Green รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว