ข่าวสมัครงาน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบนักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 16/2555 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 27 ธันวาคม 2555 นั้น
 
มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 3 มกราคม 2556 ทาง เว็บไซต์ หรือ โทร. 0-7567-3704

TOP