เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบนักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์