เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ