ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น co-Editor-in-Chief ของวารสาร Complex Metals