ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา (ภาษาอินโดนีเซีย)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 27/2555 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา (ภาษาอินโดนีเซีย) สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นั้น
 
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาวเพ็ญศรี พานิช

TOP