ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์และพนักงานธุรการ ประจำคลินิกกายภาพบำบัด