ข่าวสุขภาพและกีฬา

ของดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระเล็ก) วันที่ 4 - 7 มกราคม พ.ศ. 2556

ด้วยสระว่ายน้ำ(สระเล็ก) โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ อยู่ระหว่างรอซ่อมบำรุงเครื่องปั้มน้ำ จึงของดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระเล็ก) ในวันที่ 4 - 7 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยสระใหญ่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

TOP