ของดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระเล็ก) วันที่ 4 - 7 มกราคม พ.ศ. 2556