ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 คน ดังนี้

1.นางสาวจุฑามาส ศิริภักษ์
2.นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นทั้ง 2 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 11 มกราคม 2556 กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 075-673530 และ 087-627-4292

TOP