ข่าวเด่น

คณบดีสำนักวิชาการจัดการ สวัสดีปีใหม่ 2556 ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี

 

      รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำตัวแทนนักศึกษาหลักสูตร MBA เข้าพบ ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เพื่อกราบสวัสดีปีใหม่ 2556 และรายงานการจัดกิจกรรมแรลลี่ และการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา WMS  ณ บ้านพักนวธานี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
 
 
 
 
      โอกาสนี้ ท่านองคมนตรี ได้ให้โอวาทและข้อคิดในการทำกิจกรรม รวมทั้งชื่นชมความตั้งใจของนักศึกษา MBA ที่มีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่น
      อนึ่ง  นักศึกษาหลักสูตร MBA กำหนดจัดกิจกรรมแรลลี่และการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา WMS ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 และ 24 มีนาคม 2556  ตามลำดับ 
 
ผู้สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-672203 , 672208 หรือ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7722-5260 เว็บไซต์  http://surat.wu.ac.th

TOP