ข่าวทั่วไป

รวมศิลปินพื้นบ้านในงาน "มุทิตาคารวะโนราเติม" ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันอาทิตย์ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ไปร่วมงาน "มุทิตาคารวะโนราเติม เมืองตรัง" ศิลปินโนราชั้นครูผู้ล่วงลับ ณ อนุสรณ์สถานโนราเติม ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

กิจกรรมประกอบด้วย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ การแสดงโนราจากแหลนโนราเติม วิน วาด ท่ามกลางบรรยากาศการรวมจิตรวมใจของบรรดาศิลปินโนรา หนังตะลุง และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ที่ไปร่วมงานอย่างคับคั่ง
 
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้สร้างเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านมากยิ่งขึ้น และได้บันทึกภาพกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลได้ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ต่อไป

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP