รวมศิลปินพื้นบ้านในงาน "มุทิตาคารวะโนราเติม" ประจำปี ๒๕๕๖