ข่าวเด่น

สรุปข่าวของม.วลัยลักษณ์ที่ได้รับเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประจำปี 2555

 

  

 

          ส่วนประชาสัมพันธ์ได้จัดทำข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจัดเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้จัดทำ Clipping ข่าว ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการเผยแพร่ซึ่งรวบรวมได้ 212 ครั้ง  โดยจำแนกการเผยแพร่ในแต่ละเดือน ดังนี้ เดือนมกราคม มีการเผยแพร่จำนวน  9 ครั้ง กุมภาพันธ์ 16 ครั้ง มีนาคม 21 ครั้ง เมษายน 17 ครั้ง พฤษภาคม 10 ครั้ง มิถุนายน 13 ครั้ง กรกฎาคม 28 ครั้ง สิงหาคม 19 ครั้ง กันยายน 18 ครั้ง ตุลาคม 20 ครั้ง พฤศจิกายน 24 ครั้ง และเดือนธันวาคม 17 ครั้ง ซึ่งพบว่าข่าวส่วนใหญ่ข่าวหลักเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา รองลงมาเป็นข่าวที่เป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัย เช่น ข่าววิจัย ข่าวบริการวิชาการ และข่าวนักศึกษา นอกจากนั้นจะเป็นภาพข่าว และอื่นๆ

          และหากจำแนกการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์แต่ละฉบับ  ในปี พ.ศ.2555 ปรากฏว่ามีการเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลางและสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 27 ฉบับ โดยได้รับการเผยแพร่หนังสือพิมพ์มติชนมากที่สุด  จำนวน 34 ครั้ง รองลงมาคือ ข่าวสด 26 ครั้ง และคมชัดลึก 24 ครั้ง นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์   เดลินิวส์ 18 ครั้ง  ไทยรัฐ 15 ครั้ง สยามธุรกิจ 14 ครั้ง สยามรัฐ 9 ครั้ง กรุงเทพธุรกิจ 5 ครั้ง  ผู้จัดการ 4 ครั้ง แนวหน้า 3 ครั้ง บ้านเมือง 2 ครั้ง  The Nation 1 ครั้ง Bangkok  post 1 ครั้ง       มติชนสุดสัปดาห์ 1 ครั้ง  ไทยโพสต์ 1 ครั้ง  โลกวันนี้ 1 ครั้ง  สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น  รักษ์บ้านเกิด 11 ครั้ง   เสียงราษฎร์ 8 ครั้ง ไทยแหลมทอง 7 ครั้ง มติไทย 5 ครั้ง ภาคใต้โฟกัส 5 ครั้ง  นครโพสต์ 4 ครั้ง วารสารหอการค้า 3 ครั้ง   พิมพ์ไทย 2 ครั้ง   นิตยาสารSay Hi 2 ครั้ง  อปท.นิวส์ 1 ครั้ง  และไทยธุรกิจภาคใต้ 1 ครั้ง

          อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีเวปไซต์ที่มีการเผยแพร่และน่าสนใจ อาทิ  Dek-d.com   kapook.com    enn.co.th   eduzones.com

          ทั้งนี้ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประจำปีพ.ศ.2555 ทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

Clipping ข่าว 2555

 


TOP