เชิญร่วมสัมมนานานาชาติ"ปฐมพุทธศาสนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" อาศรมวัฒนธรรมฯ ร่วม มรภ.นครฯ