ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมสัมมนานานาชาติ"ปฐมพุทธศาสนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" อาศรมวัฒนธรรมฯ ร่วม มรภ.นครฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สวนโมกข์กรุงเทพ ฯ กรมศิลปากร อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล. ศูนย์วัฒนธรรมกัลยาณิวัฒนา มอ. ได้ร่วมจัดสัมมนาเกี่ยวกับการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงแรมทวินโลตัส
 
ทั้งนี้ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
โอกาสนี้จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนานานชาติดังกล่าว สนใจติดต่อได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 075 672508-10

TOP