ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสาร WJST ได้รับการอ้างอิง (Citation) จากวารสารระดับนานาชาติในปี 2012

ในปี 2012 วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) ได้รับการอ้างอิงจากบทความในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 44 บทความ ดังนี้

[1] Antibacterial Metabolites of Lactic Acid Bacteria: Their Diversity and Properties. L. G. Stoyanova, E. A. Ustyugova and A. I. Netrusov. Applied Biochemistry and Microbiology 2012; 48(3), 229-243.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Isolation and Selection of Anti-Candida albicans Producing Lactic Acid Bacteria. Monthon LERTCANAWANICHAKUL. Walailak J. Sci. & Tech. 2005; 2, 179-187.

[2] Approaches to improve the solubility and bioavailability of poorly soluble drugs and different parameter to screen them. Neha, Chaudhary Preeti, Khokhar Atin, Patial Rajan, Mehra Ravinder Kumar, Mallik Santanu, Kumar Pardeep, Ali Munsab, Ahmad Shamim. Novel Science International Journal of Pharmaceutical Science 2012; 1(4), 171-182.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Jiraporn CHINGUNPITUK. Walailak J. Sci. & Tech. 2007; 4(2), 139-153.

[3] Antifungal activities of clove oil against rhizopus nigricans, aspergillus flavus and penicillium citrinum in vitro and in wounded fruit test. Yage XING, Qingliian XU, Xihong LI, Zhenmin CHE and Juan YUN. Journal of Food Safety 2012; 32, 84-93.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Effect of combined clove and clove oil against major moulds identified fromrubberwood (Hevea brasiliensis). N. MATAN and N. MATAN. Walailak J. Sci. & Tech. 2007; 4, 165-174.

[4] Asymbiotic seed germination and in vitro conservation of Coelogyne nervosa A. Rich. an endemic orchid to Western Ghats. Sonia Abraham, Jomy Augustine, T. Dennis Thomas. Physiology and Molecular Biology of Plants 2012; 18(3), 245-251.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Germination and regeneration of Cymbidium findlaysonianum Lindl. on a medium supplemented with some organic sources. S Tawaro, P Suraninpong, S Chanprame. Walailak J. Sci. & Tech. 2008; 5, 125-135.

[5] Antagonistic activity of Trichoderma spp. and Bacillus spp. against Pythium aphanidermatum isolated from tomato damping off. E. Christy Jeyaseelan, S. Tharmila and K. Niranjan. Archives of Applied Science Research 2012; 4(4), 1623-1627.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Efficacy of Antifungal Metabolites of Bacillus spp. for Controlling Tomato Damping-off Caused by Pythium aphanidermatum. Warin INTANA, Prakong YENJIT, Taksin SUWANNO, Supalak SATTASAKULCHAI, Manoon SUWANNO, Chiradej CHAMSWARNG. Walailak J. Sci. & Tech. 2008; 5(1), 29-38.

[6] Antimicrobial activities of turmeric and ginger root used in the treatment of infectious fish disease. S.S. Pedge and S.D. Ahirrao. International Journal of Innovations in Bio-Sciences 2012; 2(2), 81-84.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: S. Direkbusarakom. Application of medicinal herbs to aquaculture in Asia. Walailak J. Sci. & Tech. 2004; 1(1), 7-14.

[7] Antibacterial Activity of an Effective Spice Essential Oil Formulated in Foot Deodorant Gel against Bacillus subtilis. Pilanthana Lertsatitthanakorn and Bhuddhipong Satayavongthip. Journal of Biological Sciences 2012; 12, 315-320.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Growth inhibition of Aspergillus niger by cinnamaldehyde and eugenol. Narumol MATAN. Walailak J. Sci. & Tech. 2007; 4(1), 41-51.

[8] Comparing the Tolerance Limits of Selected Bacterial and Protozoan Species to Vanadium in Wastewater Systems. I. Kamika and M. N. B. Momba. Water, Air & Soil Pollution 2012; 223(5), 2525-2539.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: A. Choopan, K. Nakbud, K. Dawveerakul, K. Chawawisit and M. Lertcanawanichakul. Anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus activity of Brevibacillus laterosporus strain SA14. Walailak J. Sci. & Tech. 2008; 5(1), 47-56.

[9] CAPTURA DE Spodoptera eridania USANDO COMO ATRATIVO LUZ FLUORESCENTE. Jos Romrio Carvalho, Iana Pedro da Silva Quadros, Dbora Loreno Fornazier, Dirceu Pratissoli, Hugo Bolsoni Zago. Nucleus 2012; 9(2), 1-8.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Weather Affecting Macro-Moth Diversity at Khao Nan National Park, Thailand. Mullica JAROENSUTASINEE, Wittaya PHEERA, Ratree NINLAEARD, Krisanadej JAROENSUTASINEE, Surachai CHOLDUMRONGKUL. Walailak J. Sci. & Tech. 2011; 8(1), 21-31.

[10] Development of an amorphous mesoporous TiO2 nanosphere as a novel carrier for poorly water-soluble drugs: Effect of different crystal forms of TiO2 carriers on drug loading and release behaviors. Haitao Jiang, Tianyi Wang, Lihong Wang, Changshan Sun, Tongying Jiang, Gang Cheng, Siling Wang. Microporous and Mesoporous Materials 2012; 153, 124-130.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Jiraporn CHINGUNPITUK. Walailak J. Sci. & Tech. 2007; 4(2), 139-153.

[11] Effect of Modified Atmosphere Packaging on Chemical Composition, Antioxidant Activity, Anthocyanin, and Total Phenolic Content of Cherry Fruits. Shadan Khorshidi, Gholamhossein Davarynejad, Ali Tehranifar and Esmaeil Fallahi. Horticulture, Environment, and Biotechnology 2011; 52(5), 471-481.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Changes in ascorbic acid content, antioxidant capacity and sensory quality of fresh-cut mangosteens during storage. S. Manurakchin, P. Intavong, P. Yuennan, S. Tonwattana and A. Pankong. Walailak J. Sci. & Tech. 2004; 1, 87-95.

[12] Evaluation of biocontrol potential of Pseudomonas and Bacillus spp. against Fusarium wilt of chickpea. K. Karimi, J. Amini, B. Harighi, B. Bahramnejad. Australian Journal of Crop Science 2012; 6(4), 695-703.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Efficacy of antifungal metabolites Bacillus spp. for controlling tomato damping-off caused by Pythium aphanidermatum. W Intana, P Yenjit, T Suwanno, S Sattasakulchai, M Suwanno, C Chamswarng. Walailak J. Sci. & Tech. 2008; 5(1), 29-38.

[13] Effects of organic additives and different carbohydrate sources on proliferation of protocormlike bodies in Dendrobium Alya Pink. N. Nambiar, C.S. Tee and M. Maziah. Journal of Plant Molecular Biology & Omics 2012; 5(1), 10-18.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Germination and regeneration of Cymbidium findlaysonianum Lindl. on a medium supplemented with some organic sources. S Tawaro, P Suraninpong, S Chanprame. Walailak J. Sci. & Tech. 2008; 5(2), 125-135.

[14] Fatty Acids: Metabolism in Poultry and Deposition and Nutritional Regulation in Eggs. CHEN Wei, LIN Yingcai, ZHANG Hanxing, MA Xianyong, RUAN Dong, WANG Shuang. Chinese Journal of Animal Nutrition 2012; 24(2), 204-211.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Niwat MUANGKEOW. Effects of feeding soybean and palm blended oil on laying performance and egg quality. Walailak. J. Sci. & Tech. 2011; 8(1), 51-61.

[15] Genetic polymorphism of five genes associated with growth traits in goat. Saleha Y. M. Alakilli, Karima F. Mahrous, Lamiaa M. Salem and Ekram S. Ahmed. African Journal of Biotechnology 2012; 11(82), 14738-14748.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: The Important Candidate Genes in Goats - A Review. C. Supakorn. Walailak J. Sci. & Tech. 2009; 6(1), 17-36.

[16] Genetic Associations between Stillbirth, Total Number of Piglets Born and Gestation Length in a Commercial Pig Farm. Nalinee Imboonta and Prapatsara Kuhaaudomlarp. The Thai Journal of Veterinary Medicine 2012; 42(2), 165-172.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Estimation of breed effects on litter traits at birth in Yorkshire and Landrace pigs. C. Kantanamalakul, P. Sopannarath and S. Tumwasorn. Walailak J Sci & Tech. 2007; 4, 175-186.

[17] Genetic parameter estimates for growth traits and prolificacy in Raeini Cashmere goats. Hossein Mohammadi, Mohammad Moradi Shahrebabak, Hossein Moradi Shahrebabak. Tropical Animal Health and Production 2012; 44(6), 1213-1220.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Estimation of additive, non additive gene effects and genetic parameters on pre-weaning growth traits in goats meat in southern Thailand. C. Supakorn, W. Pralomkarn and S. Tumwasorn. Walailak J Sci & Tech. 2011; 8, 41-50.

[18] Historic emergence, impact and current status of shrimp pathogens in Asia. Timothy W. Flegel. Journal of Invertebrate Pathology 2012; 110(2), 166-173.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Effects of water temperature on the white spot syndrome virus infection in postlarvae Litopenaeus vannamei. S Wongmaneeprateep, P Baoprasertkul, P Prompamorn, K Thongkao, C Limsuwan, N Chuchird. Walailak. J. Sci. & Tech. 2010; 7, 127-134.

[19] Identification, phylogenetic characterization and preliminary screening of primary and secondary metabolites producing bacteria associated with marine sponge Axinella donani. C. E. Rani Juneius and J. Selvin. Indian Journal of Drugs and Diseases 2012; 1(1), 1-9.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Comparison of two methods used for measuring the antagonistic activity of Bacillus Species. M. Lertcanawanichakul and S. A. Sawangnop. Walailak J. Sci. & Tech. 2008; 5, 161-171.

[20] Influence of Garlic (Allium sativum) and Mother worth (Matricaria chamomilla) Extract on Ichthyophtirius multifilus Parasite Treatment in Sail Fin Molly (Poecilia latipinna) Ornamental Fish. H. Gholipour-Kanani, J. Sahandi and A. Taheri. APCBEE Procedia 2012; 4, 6-11.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Application of medicinal herbs to aquaculture in Asia. S. Direkbusarakom. Walailak J. Sci. & Tech. 2004; 1(1), 7-14.

[21] In vitro ruminal protein degradability of leaves from three tree species harvested at two cutting intervals. Online Journal of Animal and Feed Research 2012; 2(3), 224-230.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: In sacco degradation characteristics of protein feed sources in Brahman-Thai native crossbred Steers. S Chumpawadee, K Sommart, T Vongpralub and V Pattarajinda. Walailak J. Sci. & Tech. 2005; 2(2), 219-229.

[22] Isolation, Screening and Characterization of Antibiotic-Producing Actinomycetes from Rhizosphere Region of Different Plants from a Farm of Sungai Ramal Luar, Malaysia. Zoe Yi Ng and Selvaraj Amsaveni. Journal of Advanced Biomedical & Pathobiology 2012; 2(3), 96-107.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: A comparison of two methods used for measuring the antagonistic activity of Bacillus species. M. Lertcanawanichakul and S. Sawangnop. Walailak J. Sci. & Tech. 2008; 5(2), 161-171.

[23] Isotherm Adsorption Behavior and Drying Kinetics of Black Pepper. A. Sae-Khow, S. Tirawanichakul, Y. Tirawanichakul. Advanced Materials Research 2012; 622-623, 1580-1585.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Drying Strategy of Shrimp using Hot Air Convection and Hybrid Infrared Radiation/Hot Air Convection. Supawan TIRAWANICHAKUL, Walangkana NA PHATTHALUNG, Yutthana TIRAWANICHAKUL. Walailak J. Sci. & Tech. 2008; 5(1), 77-100.

[24] Investigation on structural, optical and dielectric properties of Co doped ZnO nanoparticles synthesized by gel-combustion route. Sajid Ali Ansari, Ambreen Nisar, Bushara Fatma, Wasi Khan, A.H. Naqvi. Materials Science and Engineering B 2012; 177, 428-435.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Effects of Al and Mn Dopant on Structural and Optical Properties of ZnO Thin Film Prepared by Sol-Gel Route. Sumetha SUWANBOON, Tanattha RATANA, Thanakorn RATANA. Walailak J. Sci. & Tech. 2007; 4, 111-121.

[25] Image Analysis Pipeline for Automatic Karyotyping. Izaro Goienetxea, Inigo Barandiaran, Carlos Jauquicoa, Gregory Maclair and Manuel Grana. Hybrid Artificial Intelligent Systems Lecture Notes in Computer Science 2012; 7209, 392-403.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Segmentation of Overlapping Chromosome Images Using Computational Geometry. W Srisang, K Jaroensutasinee, M Jaroensutasinee. Walailak J. Sci. & Tech. 2006; 3(2), 181-194.

[26] Inhibitory effect of different plant extracts and antifungal metabolites of Trichoderma strains on the conidial germination and germ tube growth of Colletotrichum capsici causing chili anthracnose. M Ahsanur Rahman, M Mostafizur Rahman, Abul Kalam Azad, M Firoz Alam. International Journal of Agricultural Research 2011; 1(1), 20-28.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Use of promising bacterial strains for controlling anthracnose on leaf and fruit of mango caused by Colletotrichum gloeosporioides. P Yenjit, W Intanoo, C Chamswarng, J Siripanich, W Intana. Walailak J. Sci. & Tech. 2004; 1, 56-69.

[27] Metals in Sediment Cores from Nine Coastal Lagoons in Central Vietnam. Stefania Romano, Cristian Mugnai, Silvia Giuliani, Clara Turetta, Nguyen Huu Cu, Luca Giorgio Bellucci, Dang Hoai Nhon, Gabriele Capodaglio and Mauro Frignani. American Journal of Environmental Sciences 2012; 8(2), 130-142.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Rehabilitation of Abandoned Shrimp Ponds through Mangrove Planting at Nakhon Si Thammarat, Southern Thailand: Investigation of a Food Chain System at a Newly Developed Mangrove Ecosystem. Shigeru KATO, Songob PANITCHAT, Savettachat BOONMING, Viroj TERATNATORN, Noriko SAITO, Toshinori KOJIMA, Tadashi MATSUI, Prapasri THANASUKARN, Kan CHANTRAPROMMA, Sanit AKSORNKOAE. Walailak J. Sci. & Tech. 2008; 5, 137-149.

[28] Methyl 2-butyl-4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate. Muhammad Nadeem Arshad, Islam Ullah Khan, Muhammad Zia-ur-Rehman, Waseem Ahmed and Abdullah M. Asiri. Acta Crystallographica Section E 2012; 68(6), o1663.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Structural Studies of 2-Pentyl/Pentenyl-Substituted Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-Benzothiazine-3-Carboxylate-1,1-Dioxide. Muhammad Nadeem ARSHAD, Muhammad ZIA-UR-REHMAN, Islam Ullah KHAN, Ghulam MUSTAFA, Muhammad SHAFIQ, Hafiz Muhammad RAFIQUE, Kevin Travis HOLMAN. Walailak J. Sci. & Tech. 2012; 9(4), 375-380.

[29] Nanosuspension: A Nano-Heterogeneous Carrier for Drug Delivery System. J Malakar, A Basu and A Ghosh. International Journal of Pharmaceutical & Biological Archives 2012; 3(1), 4-13.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Jiraporn CHINGUNPITUK. Walailak J. Sci. & Tech. 2007; 4(2), 139-153.

[30] Nanotechnology: a new approach for ocular drug delivery system. Meetali Mudgil, Nidhi Gupta, Manju Nagpal, Pravin Pawar. International Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 2012; 4(2), 105-112.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Jiraporn CHINGUNPITUK. Walailak J. Sci. & Tech. 2007; 4(2), 139-153.

[31] Nanosuspension Technology for Solubilizing Poorly Soluble Drugs. Deoli Mukesh. International Journal of Drug Development & Research 2012; 4(4), 40-49.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Jiraporn CHINGUNPITUK. Walailak J. Sci. & Tech. 2007; 4(2), 139-153.

[32] Optimization of Lighting Conditions and Camera Height for Citrus Image Processing. Ali Adelkhani, Babak Beheshti, Saeid Minaei and Payam Javadikia. World Applied Sciences Journal 2012; 18(10), 1435-1442.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Automated chokun orange maturity sorting by color grading. Y. Sirisathitkul, N. THumpen and W. Puangtong. Walailak J. Sci. & Tech. 2006; 3(2), 195-205.

[33] Performance, Egg Quality, Haematological Indices and Cost-Benefit Analysis of Laying Hens fed Palm Kernel Meal and Varying Levels of Rice Bran Diets Supplemented with Maxigrain. Sadiq G ADEMOLA, Tunde E LAWAL, Olufemi O EGBEWANDE, Abdjalal O BASHER, Azeezat A AJAYI, Abidemi O OYEGBADE. World Journal of Life Sciences and Medical Research 2012; 2(3), 128-133.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Determination of True Amino Acid Digestibility and MetabolizableEnergy in Fermented Palm Kernel Meal with Aspergillus wentii TISTR 3075 for Chickens. N Muanhkeow, C Chinajariyawong. Walailak J. Sci. & Tech. 2009; 6(2), 231-41.

[34] Production and partial purification of protease by selected bacterial strains using raw milk as substrate. Santhiyagu Prakash, Ethiraj Kannapiran, Ramasamy Ramasubburayan, Palanisamy Iyapparaj, Suyambu Ananthi, Arunachalam Palavesam and Grasian Immanuel. Malaysian Journal of Microbiology 2011; 7(4), 192-200.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Screening and Isolation of Bacillus sp. Producing Thermotolerant Protease from Raw Milk. Kannikar SANTONG, Warangkana CHUNGLOK, Monthon LERTCANAWANICHAKUL, Phuwadol BANGRAK. Walailak J. Sci. & Tech. 2008; 5, 151-160.

[35] Postharvest quality response of broccoli florets to combined application of 1-methylcyclopropene and modified atmosphere packaging. Ferhan K. Sabir. Agricultural and Food Science 2012; 21, 421-429.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Chlorophyll Degradation in Horticultural Crops. Samak KAEWSUKSAENG. Walailak J. Sci. & Tech. 2011; 8(1), 9-19.

[36] Reproduction and Spawning Behavior of the Climbing Perch Anabas testudineus (Perciformes, Anabantidae) in an Aquarium. D. D. Zworykin. Journal of Ichthyology 2012; 52(6), 379-388.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Aquaculture Potential of Climbing Perch, Anabas testudineus, in Brackish Water. P. Chotipuntu and P. Avakul. Walailak J. Sci. & Tech. 2010; 7(1), 15-21.

[37] Risk factors for repetitive strain injuries among school teachers in Thailand. Sunisa Chaiklieng and Pornnapa Suggaravetsiri. Work 2012; 41, 2510-2515.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Work ergonomic hazards for musculoskeletal pain among university office workers. Sunisa CHAIKLIENG, Pornnapa SUGGARAVETSIRI, Yodchai BOONPRAKOB. Walailak J. Sci. & Tech. 2010; 7(2), 169-176.

[38] Ru/Al2O3 catalyzed N-oxidation of tertiary amines by using H2O2. Pitchaimani Veerakumar, Subramanian Balakumar, Murugesan Velayudham, Kuang-Lieh Luc and Seenivasan Rajagopal. Catalysis Science & Technology 2012; 2, 1140-1145.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Synthesis, Isolation of Phenazine Derivatives and Their Antimicrobial Activities. A. Nansathit, S. Apipattarakul, C. Phaosiri, P. Pongdontri, S. Chanthai, C. Ruangviriyachai. Walailak J. Sci. & Tech. 2009; 6, 79-91.

[39] Structure and Dissolution of L-Leucine-Coated Salbutamol Sulphate Aerosol Particles. Janne Raula, Jukka Seppl, Jari Malm, Maarit Karppinen and Esko I. Kauppinen. AAPS PharmSciTech. 2012; 13(2), 707-712.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Jiraporn CHINGUNPITUK. Walailak J. Sci. & Tech. 2007; 4(2), 139-153.

[40] Solubility enhancement techniques for poorly soluble drugs: A review. Mahesh I. Limbachiya, Milan Agrawal, Amit Sapariya, Shailesh Soni. International Journal of Pharmaceutical Research & Development; 2012, 4(4), 71-86.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Jiraporn CHINGUNPITUK. Walailak J. Sci. & Tech. 2007; 4(2), 139-153.

[41] Studies on production of peptide antibiotic by thermotolerant Bacillus sp. R. D. Joshi, V. S. Hamde, A. M. Umrikar, S. S. Kulkarni and M. A. Bhate. International Multidisciplinary Research Journal 2012; 2(6), 30-33.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Screening, Identification of antibacterial activities of effective thermotolerant Bacillus species isolated from raw milk. Kannikar Santong and Sumeth Naorungrote. Walailak J. Sci. & Tech. 2008; 5, 39-46.

[42] Tecnologas disponibles para la Purificacin de Biogs usado en la Generacin Elctrica. Mara T. Varnero, Margarita Car, Karina Galleguillos and Patricio Achondo. Informacin Tecnolgica 2012; 23(2), 31-40.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Removal of Hydrogen Sulfide Gas using Biofiltration - a Review. Cheerawit RATTANAPAN, Weerawat OUNSANEHA. Walailak J. Sci. & Tech. 2012; 9(1), 9-18.

[43] The Backmixing-Diffusion Concept for Mass Transport Phenomena of Pineapple Juice Extraction Using a Reversing Continuous Countercurrent Extractor. Chairat Siripatana, Waigoon Rittirut, Thummarat Thummadetsak. International Journal of Scientific & Engineering Research 2012; 3(5), 1-10.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Diffusion Properties of Garcinia Fruit Acids (Garcinia atrovirridis). W. Rittirut and C. Siripatana. Walailak J. Sci. & Tech. 2007; 4(2), 187-202.

[44] Weight-length relationships of koi (Anabas testudineus) along with condition factor fed on formulated feed. Mohajira Begum and Maruf Hossain Minar 2012; 1(2), 1-6.

อ้างอิงถึงบทความเรื่อง: Aquaculture potential of climbing perch, Anabas Testudineus, in brackish water. P. Chotipuntu and P. Avakul. Walailak J. Sci. & Tech. 2010; 7(1), 15-21.

อนึ่ง ในปี 2011 วารสาร WJST ได้รับการอ้างอิงจากบทความในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 21 บทความ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://wjst.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP