ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ "ผจญภัย 9,000 ไร่ ใน มวล."