ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการโหวต ให้ดำรงตำแหน่ง รองอุปนายกอันดับที่ 1 ของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย