ข่าวทั่วไป

ประกวดโครงงาน ysc 2013 รอบภูมิภาค (ภาคใต้)

ด้วยศูนย์ประสานงาน ysc ภูมิภาคภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบภูมิภาค (ภาคใต้) ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจงานด้านวิทยาศาตร์ เข้าชมกิจกรรมของนักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคใต้ จำนวน 34 โครงงาน ในวันและเวลาดังกล่าว

TOP