ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ สทศ.