ผู้บริหารเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ แด่ผู้มีอุปการคุณ และสื่อมวลมวลชนในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 6 จังหวัดสงขลา