Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

คึกคัก!! กิจกรรม Open House: เปิดโลกการเรียนรู้ธุรกิจ CPF นักศึกษามวล.แห่ร่วมนับ 1,000 คน

22/11/2566

775

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Open House : เปิดโลกการเรียนรู้ธุรกิจ CPF ให้ความรู้แก่นักศึกษาเตรียมพร้อมก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต นักศึกษาสนใจแห่ร่วมคึกคัก

วันนี้ (22 พ.ย.66) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม Open House : เปิดโลกการเรียนรู้ธุรกิจ CPF ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา  เพ็ชรกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ นายกีระวี อัศวจิตตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์งานสรรหา ซีพีเอฟและคณะ มีนักศึกษาและบุคลากรของม.วลัยลักษณ์ สนใจเข้าร่วม กว่า 1,000 คน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วต้องมีงานทำ โดยมหาวิทยาลัยมีกระบวนการที่เรียกว่า “สหกิจศึกษา” เป็นกลไกสำคัญให้นักศึกษาทุกคนได้มีประสบการณ์ ไปฝึกปฏิบัติงานเสมือนพนักงานจริงในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ  ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายปรับระยะเวลาการฝึกสหกิจศึกษาจาก 4 เดือน เป็น 8 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะสามารถนำความรู้ ไปสู่การปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน/องค์กรอย่างเต็มที่และมีคุณภาพที่สุด ที่สำคัญจะช่วยเพิ่มโอกาสการได้งานทำของนักศึกษาหลังฝึกสหกิจศึกษาแล้วเสร็จด้วย 

“ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับโอกาสพิเศษมาก ๆ จากทางบริษัทซีพีเอฟ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกเเละมีสาขาทั่วโลก ที่จะเป็นโอกาสในการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเตรียมตัวไปสู่โลกเเห่งความเป็นจริงและการทำงานจริง ขอขอบคุณทางทีมงานของซีพีเอฟทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง” รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าว

ด้านนายกีระวี อัศวจิตตานนท์ กล่าวว่า บริษัทซีพีเอฟยินดีเเละดีใจที่ได้มาเเนะนำเเลกเปลี่ยนความรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่น ปรับเปลี่ยนคุณภาพนักศึกษาให้กับประเทศไทยและเป็นมหาวิทยาลัยอันดับโลก สอดคล้องกับซีพีเอฟที่มุ่งมั่นทำให้ธุรกิจของเราไปสู่ระดับโลกรวมไปถึงเรื่องการศึกษาด้วย ในฐานะผู้ประกอบการจึงอยากให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ชีวิตการทำงาน มีความเข้าใจ มีการปรับตัวก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ยังมีการบรรยาย หัวข้อ เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน “เส้นทางที่ใช่ กับอาชีพที่ชอบ” โดย นายกีระวี อัศวจิตตานนท์ การเปิดมุมมองการเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล จากผู้เชี่ยวชาญของ Axons หัวข้อ “Data for Life” โดยคุณธนัชพร นพเกื้อ Data Analytics Manager และคุณธนิดา ศิริสุทธิวรนันท์ Data Architect Manager และการเยี่ยมชมการออกบูธสินค้า CPF​อีกด้วย
 

ข่าวและภาพโดยนางชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร