เชิญอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมบนมือถือ (Android programming for beginning ) รุ่น 1