ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมบนมือถือ (Android programming for beginning ) รุ่น 1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมบนมือถือ (Android programming for beginning ) รุ่น 1 ในวันที่ 9,10,15,16,17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย internet ไปยัง Mobile, Smart Phone และ Tablet ได้รับความนิยมสูงมาก การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อระบบปฏิบัติการ Android จึงมีความน่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทำให้มีผู้ผลิตมากมายนำ Android ไปเป็นขุมพลังให้กับโทรศัพท์มือถือของตน ด้วยประสิทธิภาพที่สูงของระบบปฏิบัติการ Android ทำให้มีผู้สนใจโทรศัพท์มือถือในแพลตฟอร์มนี้จำนวนมาก ทั้งเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจกจ่ายฟรีหรือขายผ่านทาง Android Market

ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ส่วนประกอบของ Android SDK และการตั้งค่า Development Environment ใน Eclipse และเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ Android และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ชัชนันท์ จันแดง
อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน

  • บุคคลภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 4,900 บาท
  • บุคคลทั่วไป ท่านละ 5,900 บาท
  • สมัครพร้อมชำระเงินภายใน วันที่ 30 มกราคม 2556 ได้รับส่วนลด ดังนี้

-สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
-สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
-สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-android1.php

TOP