เชิญอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพิธีกรดำเนินรายการ รุ่น 1 วันที่ 15 ก.พ. 56