ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Tissue Replacement Therapies: Past Present and Future โดย Professor Fridoon Ahmad