ข่าวทั่วไป

คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเปิดทำการ !!

คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเปิดทำการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ (ข้างป้อมยามทางเข้าหลัก) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดเวลาเปิด ดังนี้

- เวลาทำการปกติ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

- นอกเวลาทำการปกติ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. นอกเวลาทำการปกติ ขอให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 1 วันทำการ ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด โทร. 075-672571-4

**หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ใครบ้าง..?? พบนักกายภาพบำบัดได้...

มารู้จักกับวิชาชีพกายภาพบำบัด และใครบ้างพบนักกายภาพบำบัดได้


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP