คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเปิดทำการ !!