นักกีฬาเปตองมวล.เจ๋ง คว้าเหรียญทองกีฬาปัญญาชน “พลบดีเกมส์”